תנין בת ים

מגמת מחירים בתנין בת ים

עסקאות קודמות בקרבת תנין בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בתנין בת ים
בת יםתנין 6345,468
בת יםתנין 6345,466
בת יםתנין 7484,1581963
בת יםתנין 3455,0001971
בת יםתנין 4321,9291970
בת יםתנין 3490,0001970
בת יםתנין 9915,0001999
בת יםתנין 3505,0001971
בת יםתנין 2940,0001970
בת יםתנין 6790,0001970
בת יםתנין 7705,6451966
בת יםתנין 2705,0001970
בת יםתנין 8900,0001966
בת יםתנין 7687,0001970
בת יםתנין 3700,0001970
בת יםתנין 71,050,0001968
בת יםתנין 11,450,0001997
בת יםתנין 21,260,0001970
בת יםתנין 17950,000

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור תנין בת ים