ששת הימים רעננה

מגמת מחירים בששת הימים רעננה

עסקאות קודמות בקרבת ששת הימים רעננה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בששת הימים רעננה
רעננהששת הימים 241,460,4001984
רעננהששת הימים 221,460,2821986
רעננהששת הימים 29749,4351979
רעננהששת הימים 231,555,232
רעננהששת הימים 48740,109
רעננהששת הימים 48824,825
רעננהששת הימים907,9701980
רעננהששת הימים 521,101,144
רעננהששת הימים 291,096,7451980
רעננהששת הימים 29978,4651985
רעננהששת הימים 231,572,192
רעננהששת הימים 29933,7751980
רעננהששת הימים 351,092,624
רעננהששת הימים 27866,0001986
רעננהששת הימים 521,017,549
רעננהששת הימים 291,910,0001995

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור ששת הימים רעננה