שלום עליכם בת ים

מגמת מחירים בשלום עליכם בת ים

עסקאות קודמות בקרבת שלום עליכם בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשלום עליכם בת ים
בת יםשלום עליכם 9575,0001971
בת יםשלום עליכם 3560,5581970
בת יםשלום עליכם 12333,3331970
בת יםשלום עליכם 14333,333
בת יםשלום עליכם 12585,0001989
בת יםשלום עליכם 10610,0001970
בת יםשלום עליכם 5700,0001970
בת יםשלום עליכם 9670,0001970
בת יםשלום עליכם 10680,0001968
בת יםשלום עליכם 7820,469
בת יםשלום עליכם 7823,301
בת יםשלום עליכם 9820,8161960
בת יםשלום עליכם 9870,0001970
בת יםשלום עליכם 101,840,0002015
בת יםשלום עליכם 101,850,0002015
בת יםשלום עליכם 101,875,0002015
בת יםשלום עליכם 101,850,0002016
בת יםשלום עליכם 21,265,0601960
בת יםשלום עליכם 101,265,060
בת יםשלום עליכם 101,265,0601960

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור שלום עליכם בת ים