שיטה גדרה

מגמת מחירים בשיטה גדרה

עסקאות קודמות בקרבת שיטה גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשיטה גדרה
גדרהשיטה 2865,0002002
גדרהשיטה 1792,5002000
גדרהשיטה 2870,0001990
גדרהשיטה 6885,0002000
גדרהשיטה 21,155,0002003
גדרהשיטה 21,200,0002005
גדרהשיטה 41,350,0002003
גדרהשיטה 2978,5002005
גדרהשיטה 41,500,0002002
גדרהשיטה 11,087,2002001
גדרהשיטה 11,040,0001970
גדרהשיטה 11,000,0002002
גדרהשיטה 22,900,0002003
גדרהשיטה 11,255,0002002
גדרהשיטה 21,200,0002003
גדרהשיטה 21,535,0002008
גדרהשיטה 141,515,0002001
גדרהשיטה 31,645,0002009