שד בגין מנחם גדרה

מגמת מחירים בשד בגין מנחם גדרה

עסקאות קודמות בקרבת שד בגין מנחם גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשד בגין מנחם גדרה
גדרהשד בגין מנחם 521,335,0002010
גדרהשד בגין מנחם 27986,0002001
גדרהשד בגין מנחם 451,850,0002008
גדרהשד בגין מנחם 521,180,0002005
גדרהשד בגין מנחם 271,225,0002003
גדרהשד בגין מנחם 281,150,0002001
גדרהשד בגין מנחם 401,280,0002009
גדרהשד בגין מנחם 281,400,0002002
גדרהשד בגין מנחם 401,100,0002000
גדרהשד בגין מנחם 521,300,0002000
גדרהשד בגין מנחם 271,240,0002002
גדרהשד בגין מנחם 461,160,0002004
גדרהשד בגין מנחם 271,195,0002004
גדרהשד בגין מנחם 271,300,0002004
גדרהשד בגין מנחם 281,400,0002000
גדרהשד בגין מנחם 271,770,0002004
גדרהשד בגין מנחם 271,305,0001999