שדרות קרן קיימת לישראל תל אביב יפו

מגמת מחירים בשדרות קרן קיימת לישראל תל אביב יפו

עסקאות קודמות בקרבת שדרות קרן קיימת לישראל תל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשדרות קרן קיימת לישראל תל אביב יפו
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 3354,270
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 3331,320
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 332,807,974
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 332,623,988
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 3317,864
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 333,060,292
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 332,613,582
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 332,930,698
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 333,030,272
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 334,309,000
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 333,665,000
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 332,100,000
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 82,300,000
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 576,477,272
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 576,420,454
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 3360,000
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 33100,000
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 1192,300,000
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 1263,550,721
תל אביב יפושדרות קרן קיימת לישראל 1263,460,453

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור שדרות קרן קיימת לישראל תל אביב יפו