שדרות לכיש קרית גת

מגמת מחירים בשדרות לכיש קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת שדרות לכיש קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשדרות לכיש קרית גת
קרית גתשדרות לכיש 62550,000
קרית גתשדרות לכיש 411,000,0002016
קרית גתשדרות לכיש 251,225,0002010
קרית גתשדרות לכיש 251,330,0002016
קרית גתשדרות לכיש 62520,000
קרית גתשדרות לכיש 251,440,0002016
קרית גתשדרות לכיש 40361,445
קרית גתשדרות לכיש 411,180,0001900
קרית גתשדרות לכיש 55795,0001970
קרית גתשדרות לכיש 58610,0001900
קרית גתשדרות לכיש 251,600,0002016
קרית גתשדרות לכיש 251,260,5042015
קרית גתשדרות לכיש 251,265,060
קרית גתשדרות לכיש 51,050,0001980
קרית גתשדרות לכיש 251,400,0002017
קרית גתשדרות לכיש 251,500,0002016

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור שדרות לכיש קרית גת