שדרות השופטים קרית גת

מגמת מחירים בשדרות השופטים קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת שדרות השופטים קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשדרות השופטים קרית גת
קרית גתשדרות השופטים 11257,840
קרית גתשדרות השופטים 3476,720
קרית גתשדרות השופטים 10228,750
קרית גתשדרות השופטים 4306,062
קרית גתשדרות השופטים 19550,0001960
קרית גתשדרות השופטים 19550,000
קרית גתשדרות השופטים 19550,000
קרית גתשדרות השופטים 2745,0001978
קרית גתשדרות השופטים 19540,0001970
קרית גתשדרות השופטים 19286,720
קרית גתשדרות השופטים 19286,720
קרית גתשדרות השופטים 3840,0001990
קרית גתשדרות השופטים 11650,0001970
קרית גתשדרות השופטים 19399,542
קרית גתשדרות השופטים 3710,0001975
קרית גתשדרות השופטים 19221,325
קרית גתשדרות השופטים 19670,0001960
קרית גתשדרות השופטים 19172,515

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור שדרות השופטים קרית גת