רחבת מוריה קרית גת

מגמת מחירים ברחבת מוריה קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת רחבת מוריה קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ברחבת מוריה קרית גת
קרית גתרחבת מוריה 3165,662
קרית גתרחבת מוריה 5450,450
קרית גתרחבת מוריה 3250,000
קרית גתרחבת מוריה 5300,0001900
קרית גתרחבת מוריה 5230,000
קרית גתרחבת מוריה 5230,000
קרית גתרחבת מוריה 3198,964
קרית גתרחבת מוריה 5350,0001980
קרית גתרחבת מוריה 3
קרית גתרחבת מוריה 3
קרית גתרחבת מוריה 3490,0001900
קרית גתרחבת מוריה 5675,403
קרית גתרחבת מוריה 5490,0001900
קרית גתרחבת מוריה 3457,957
קרית גתרחבת מוריה 3457,9571972
קרית גתרחבת מוריה 5710,0001980
קרית גתרחבת מוריה 3480,0002007
קרית גתרחבת מוריה 1670,0001970
קרית גתרחבת מוריה 3670,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור רחבת מוריה קרית גת