רחבת יפתח הגלעדי קרית גת

מגמת מחירים ברחבת יפתח הגלעדי קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת רחבת יפתח הגלעדי קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ברחבת יפתח הגלעדי קרית גת
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 32387,660
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 2539,848
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 10254,234
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 442,645
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 4268,640
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 4125,308
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 21,130,000
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 8450,000
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 10310,000
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 4181,050
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 4205,530
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 10436,435
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 4575,000
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 4710,0001980
קרית גתרחבת יפתח הגלעדי 4655,0001980

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור רחבת יפתח הגלעדי קרית גת