רחבת גד קרית גת

מגמת מחירים ברחבת גד קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת רחבת גד קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ברחבת גד קרית גת
קרית גתרחבת גד 12470,0001960
קרית גתרחבת גד 7490,0001990
קרית גתרחבת גד 5520,0001965
קרית גתרחבת גד 2480,0001967
קרית גתרחבת גד 7458,0001974
קרית גתרחבת גד 15178,425
קרית גתרחבת גד 7490,0001985
קרית גתרחבת גד 9475,0001990
קרית גתרחבת גד 2620,000
קרית גתרחבת גד 5550,0001993
קרית גתרחבת גד 5710,0001970
קרית גתרחבת גד 2550,000
קרית גתרחבת גד 7600,0001970
קרית גתרחבת גד 2660,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור רחבת גד קרית גת