רחבת אבצן קרית גת

מגמת מחירים ברחבת אבצן קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת רחבת אבצן קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ברחבת אבצן קרית גת
קרית גתרחבת אבצן 5152,8561980
קרית גתרחבת אבצן 5102,309
קרית גתרחבת אבצן 3320,0001980
קרית גתרחבת אבצן 1405,0001979
קרית גתרחבת אבצן 1239,199
קרית גתרחבת אבצן 5470,468
קרית גתרחבת אבצן 3510,0001990
קרית גתרחבת אבצן 3510,0001990
קרית גתרחבת אבצן 5580,0001983
קרית גתרחבת אבצן 199,820
קרית גתרחבת אבצן 3326,184
קרית גתרחבת אבצן 3900,0002007
קרית גתרחבת אבצן 1877,016
קרית גתרחבת אבצן 1600,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור רחבת אבצן קרית גת