רות רמת גן

מגמת מחירים ברות רמת גן

עסקאות קודמות בקרבת רות רמת גן

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ברות רמת גן
רמת גןרות 92,213,4982014
רמת גןרות 91,989,6042014
רמת גןרות 92,432,3032014
רמת גןרות 1385,714
רמת גןרות 131,000,000
רמת גןרות 92,391,5952014
רמת גןרות 92,371,2412014
רמת גןרות 92,300,0002015
רמת גןרות 92,533,4402015
רמת גןרות 92,530,0002015
רמת גןרות 93,451,0002015
רמת גןרות 113,100,0002015
רמת גןרות 52,100,0001960
רמת גןרות 111,130,0002015
רמת גןרות 111,110,0002016
רמת גןרות 83,320,0002015
רמת גןרות 92,800,0001970
רמת גןרות 112,800,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור רות רמת גן