אברהם ליוואי בת ים

מגמת מחירים באברהם ליוואי בת ים

עסקאות קודמות בקרבת אברהם ליוואי בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באברהם ליוואי בת ים
בת יםאברהם ליוואי 8543,858
בת יםאברהם ליוואי 22550,000
בת יםאברהם ליוואי 12803,216
בת יםאברהם ליוואי 21,642,642
בת יםאברהם ליוואי 2392,109
בת יםאברהם ליוואי 12422,874
בת יםאברהם ליוואי 3654,965
בת יםאברהם ליוואי 12800,000
בת יםאברהם ליוואי 8473,304

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אברהם ליוואי בת ים