רב יוסף הכהן נתיבות

מגמת מחירים ברב יוסף הכהן נתיבות

עסקאות קודמות בקרבת רב יוסף הכהן נתיבות

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ברב יוסף הכהן נתיבות
נתיבותרב יוסף הכהן 1260,0001970
נתיבותרב יוסף הכהן 21642,7821957

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור רב יוסף הכהן נתיבות