רבי בנימין בת ים

מגמת מחירים ברבי בנימין בת ים

עסקאות קודמות בקרבת רבי בנימין בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ברבי בנימין בת ים
בת יםרבי בנימין 49498,9601970
בת יםרבי בנימין 3439,1001987
בת יםרבי בנימין 4480,0001970
בת יםרבי בנימין 49875,0001970
בת יםרבי בנימין 51,080,0001970
בת יםרבי בנימין 51,360,0001970
בת יםרבי בנימין 51,180,0001970
בת יםרבי בנימין 7284,700
בת יםרבי בנימין 4482,3601967
בת יםרבי בנימין 5945,0001970
בת יםרבי בנימין 4820,0001972
בת יםרבי בנימין 31,213,0002001
בת יםרבי בנימין 5561,4401975
בת יםרבי בנימין 1870,0001970
בת יםרבי בנימין 51,000,0001980
בת יםרבי בנימין 47493,9001974
בת יםרבי בנימין 5579,0801974
בת יםרבי בנימין 31,100,0001950
בת יםרבי בנימין 2605,2501971
בת יםרבי בנימין 47510,4001969

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור רבי בנימין בת ים