קרן היסוד נשר

מגמת מחירים בקרן היסוד נשר

עסקאות קודמות בקרבת קרן היסוד נשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בקרן היסוד נשר
נשרקרן היסוד 35380,0001960
נשרקרן היסוד 16191,700
נשרקרן היסוד 32810,0001973
נשרקרן היסוד 35400,0001980
נשרקרן היסוד 31380,0001980
נשרקרן היסוד 38568,0001970
נשרקרן היסוד 21227,850
נשרקרן היסוד 36635,0001970
נשרקרן היסוד 35490,0001970
נשרקרן היסוד 33490,0001970
נשרקרן היסוד 33650,0001980
נשרקרן היסוד 17650,0001980
נשרקרן היסוד 35660,0001970
נשרקרן היסוד 32600,0001980
נשרקרן היסוד 20750,0001980
נשרקרן היסוד 40750,0001980
נשרקרן היסוד 17283,800
נשרקרן היסוד 34545,0001980