קרית גת קרית גת

מגמת מחירים בקרית גת קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת קרית גת קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בקרית גת קרית גת
קרית גתקרית גת 2021,093,8252016
קרית גתקרית גת 77981,5692019
קרית גתקרית גת 771,282,7502016
קרית גתקרית גת 65953,4052016
קרית גתקרית גת 2011,152,0002016
קרית גתקרית גת 51,861,6252016
קרית גתקרית גת 1081,580,0002016
קרית גתקרית גת 61,480,0002016
קרית גתקרית גת 2002016
קרית גתקרית גת 1321,235,0002013
קרית גתקרית גת 81,706,2972016
קרית גתקרית גת 511,975,0002017
קרית גתקרית גת 2041,735,8502016
קרית גתקרית גת 36840,0002017
קרית גתקרית גת 36903,7002017
קרית גתקרית גת 451,495,8502017
קרית גתקרית גת 451,495,8502017

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור קרית גת קרית גת