מנדלי מוכר ספרים בת ים

מגמת מחירים במנדלי מוכר ספרים בת ים

עסקאות קודמות בקרבת מנדלי מוכר ספרים בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות במנדלי מוכר ספרים בת ים
בת יםמנדלי מוכר ספרים 7695,0001973
בת יםמנדלי מוכר ספרים 4746,000
בת יםמנדלי מוכר ספרים 191,060,000
בת יםמנדלי מוכר ספרים 9450,0001970
בת יםמנדלי מוכר ספרים 19905,000
בת יםמנדלי מוכר ספרים 19359,472
בת יםמנדלי מוכר ספרים 15697,3361970
בת יםמנדלי מוכר ספרים 19880,0001963
בת יםמנדלי מוכר ספרים 3420,0001968
בת יםמנדלי מוכר ספרים 1690,0001999
בת יםמנדלי מוכר ספרים 11394,9981960
בת יםמנדלי מוכר ספרים 5730,0001980
בת יםמנדלי מוכר ספרים 5359,4741966
בת יםמנדלי מוכר ספרים 9655,0001970
בת יםמנדלי מוכר ספרים 17361,7841972
בת יםמנדלי מוכר ספרים 5475,0001970
בת יםמנדלי מוכר ספרים 19361,784
בת יםמנדלי מוכר ספרים 19697,336
בת יםמנדלי מוכר ספרים 19596,378
בת יםמנדלי מוכר ספרים 1456,5821967

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור מנדלי מוכר ספרים בת ים