קהילת ציון הרצליה

מגמת מחירים בקהילת ציון הרצליה

עסקאות קודמות בקרבת קהילת ציון הרצליה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בקהילת ציון הרצליה
הרצליהקהילת ציון 911,225,0002007
הרצליהקהילת ציון 41,370,0002008
הרצליהקהילת ציון 41,720,0002008
הרצליהקהילת ציון 41,600,0002007
הרצליהקהילת ציון 41,700,0002007
הרצליהקהילת ציון 221,350,000
הרצליהקהילת ציון 42,450,0002005
הרצליהקהילת ציון 221,551,724
הרצליהקהילת ציון 41,590,0002007
הרצליהקהילת ציון 261,300,0001965
הרצליהקהילת ציון 41,600,0002007
הרצליהקהילת ציון 241,735,0001980
הרצליהקהילת ציון 111,411,4111980
הרצליהקהילת ציון 111,411,411
הרצליהקהילת ציון 362,910,0001972
הרצליהקהילת ציון 31,720,0001979
הרצליהקהילת ציון 111,825,0002015
הרצליהקהילת ציון 111,850,0002015
הרצליהקהילת ציון 111,800,0002014
הרצליהקהילת ציון 202,520,0001990

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור קהילת ציון הרצליה