צה"ל נשר

מגמת מחירים בצה"ל נשר

עסקאות קודמות בקרבת צה"ל נשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בצה"ל נשר
נשרצה"ל 17405,0001975
נשרצה"ל 25400,0001900
נשרצה"ל 25410,0001986
נשרצה"ל 25320,0001990
נשרצה"ל 21810,0001960
נשרצה"ל 17590,0001970
נשרצה"ל 25510,0001980
נשרצה"ל 21560,0001960
נשרצה"ל 6440,0001988
נשרצה"ל 9620,0001970
נשרצה"ל 9630,0001974
נשרצה"ל 11748,0001986
נשרצה"ל 7525,0001978
נשרצה"ל 5650,0001980
נשרצה"ל 25730,0001980
נשרצה"ל 10560,0001990
נשרצה"ל 2650,0001983
נשרצה"ל 11850,0001960
נשרצה"ל 10585,0001980
נשרצה"ל 2810,0001980

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור צה"ל נשר