יששכר גדרה

מגמת מחירים ביששכר גדרה

עסקאות קודמות בקרבת יששכר גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ביששכר גדרה
גדרהיששכר 581,550,0002004
גדרהיששכר 62913,200
גדרהיששכר 60800,000
גדרהיששכר 36468,780
גדרהיששכר 33270,000
גדרהיששכר 13574,1401950
גדרהיששכר 44598,4441960
גדרהיששכר574,1401950
גדרהיששכר 58632,3781960
גדרהיששכר 58620,5501955
גדרהיששכר 12753,5131970
גדרהיששכר 4653,333
גדרהיששכר 36715,4401970
גדרהיששכר 58747,8551966