פנינה גדרה

מגמת מחירים בפנינה גדרה

עסקאות קודמות בקרבת פנינה גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בפנינה גדרה
גדרהפנינה 32,356,640
גדרהפנינה 9987,000
גדרהפנינה 9990,000
גדרהפנינה 640,000
גדרהפנינה 61,134,000
גדרהפנינה 9930,000
גדרהפנינה 91,155,0002007
גדרהפנינה 12980,0002007
גדרהפנינה1,170,0002007
גדרהפנינה 991,180,0002007
גדרהפנינה 101,180,0002007
גדרהפנינה 32,700,0002008
גדרהפנינה 82,400,0002008
גדרהפנינה 31,570,0002001
גדרהפנינה 83,120,0002009
גדרהפנינה 121,900,0002007