ספיר גדרה

מגמת מחירים בספיר גדרה

עסקאות קודמות בקרבת ספיר גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בספיר גדרה
גדרהספיר 34815,000
גדרהספיר 34815,000
גדרהספיר 51,130,000
גדרהספיר 121,080,0002002
גדרהספיר 301,035,0002000
גדרהספיר 51,060,2902004
גדרהספיר 111,085,0002001
גדרהספיר 241,030,0001999
גדרהספיר 141,130,0002003
גדרהספיר 181,540,0001903
גדרהספיר 71,860,0002002
גדרהספיר 345,212,7652010
גדרהספיר 13,500,0002007
גדרהספיר 241,590,0002004
גדרהספיר 71,850,0002002
גדרהספיר 61,810,0001999
גדרהספיר 301,660,0002005
גדרהספיר 282,230,0002003