סטרומה גדרה

מגמת מחירים בסטרומה גדרה

עסקאות קודמות בקרבת סטרומה גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בסטרומה גדרה
גדרהסטרומה 44427,500
גדרהסטרומה 9385,1491977
גדרהסטרומה 9458,8981991
גדרהסטרומה 9363,9201992
גדרהסטרומה 44760,554
גדרהסטרומה 11420,3901992
גדרהסטרומה 9415,6251992
גדרהסטרומה 9378,8001992
גדרהסטרומה 9335,0001995
גדרהסטרומה 9400,0001992
גדרהסטרומה 13505,0001980
גדרהסטרומה 9365,0001998
גדרהסטרומה 9620,0001980
גדרהסטרומה 9660,7861992
גדרהסטרומה 9780,0002000
גדרהסטרומה 9860,0001992
גדרהסטרומה 9752,5001990
גדרהסטרומה 131,150,0001990
גדרהסטרומה 131,045,0001991
גדרהסטרומה 231,045,0001991