סוקולוב בת ים

מגמת מחירים בסוקולוב בת ים

עסקאות קודמות בקרבת סוקולוב בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בסוקולוב בת ים
בת יםסוקולוב 221,600,0002015
בת יםסוקולוב 242,525,0001970
בת יםסוקולוב 241,530,0002015
בת יםסוקולוב 241,735,0002015
בת יםסוקולוב 241,600,0002015
בת יםסוקולוב 241,700,0002015
בת יםסוקולוב 221,735,1692015
בת יםסוקולוב 241,800,0002015
בת יםסוקולוב 24700,0002016
בת יםסוקולוב 241,800,0002016
בת יםסוקולוב 31,636,5421970
בת יםסוקולוב 11818,271
בת יםסוקולוב 111,636,5421970
בת יםסוקולוב 31,636,5421970
בת יםסוקולוב 1167,916
בת יםסוקולוב 31,636,5421970
בת יםסוקולוב 111,636,542
בת יםסוקולוב 111,636,5421970
בת יםסוקולוב 101,420,0001970