נתיב הים נשר

מגמת מחירים בנתיב הים נשר

עסקאות קודמות בקרבת נתיב הים נשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בנתיב הים נשר
נשרנתיב הים 3220,5601950
נשרנתיב הים 4217,000
נשרנתיב הים 1449,1901970
נשרנתיב הים 7361,0431970
נשרנתיב הים 1451,1461960
נשרנתיב הים 7425,0001990
נשרנתיב הים 10150,245
נשרנתיב הים 7251,0901950