נחל לכיש גדרה

מגמת מחירים בנחל לכיש גדרה

עסקאות קודמות בקרבת נחל לכיש גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בנחל לכיש גדרה
גדרהנחל לכיש 251,037,9902005
גדרהנחל לכיש 361,112,820
גדרהנחל לכיש 401,065,7922006
גדרהנחל לכיש 371,600,000
גדרהנחל לכיש 371,600,0002007
גדרהנחל לכיש 171,525,0002008
גדרהנחל לכיש 253,710,000
גדרהנחל לכיש 253,710,0002005
גדרהנחל לכיש 362,155,0002004
גדרהנחל לכיש 124,460,0002010
גדרהנחל לכיש 302,450,0002005
גדרהנחל לכיש 125,500,0002009
גדרהנחל לכיש 362,305,0002002
גדרהנחל לכיש 192,375,0002010
גדרהנחל לכיש 382,385,0002006
גדרהנחל לכיש 342,524,0002007