נויקלן בת ים

מגמת מחירים בנויקלן בת ים

עסקאות קודמות בקרבת נויקלן בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בנויקלן בת ים
בת יםנויקלן 31,403,9282003
בת יםנויקלן 31,408,3652000
בת יםנויקלן 31,292,6481998
בת יםנויקלן 31,419,0752000
בת יםנויקלן 32,029,0502001
בת יםנויקלן 26991,8962000
בת יםנויקלן 21,482,4002002
בת יםנויקלן 26961,6202002
בת יםנויקלן 831,134,120
בת יםנויקלן 31,200,0002000
בת יםנויקלן 21,258,2092003
בת יםנויקלן 261,304,4151970
בת יםנויקלן 31,222,4802001
בת יםנויקלן 11,091,5002001
בת יםנויקלן 83172,322
בת יםנויקלן 25,169,6692003
בת יםנויקלן 31,200,0002000
בת יםנויקלן 21,500,0002002
בת יםנויקלן 21,800,0002004
בת יםנויקלן 21,750,0002000