משעול הרש''ש גדרה

מגמת מחירים במשעול הרש''ש גדרה

עסקאות קודמות בקרבת משעול הרש''ש גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות במשעול הרש''ש גדרה
גדרהמשעול הרש''ש 12874,429
גדרהמשעול הרש''ש 12873,000
גדרהמשעול הרש''ש 12885,000
גדרהמשעול הרש''ש 12885,000
גדרהמשעול הרש''ש 12889,005
גדרהמשעול הרש''ש 12919,100
גדרהמשעול הרש''ש 12910,000
גדרהמשעול הרש''ש 12860,739
גדרהמשעול הרש''ש 12934,250
גדרהמשעול הרש''ש 12883,626
גדרהמשעול הרש''ש 12914,050
גדרהמשעול הרש''ש 12888,000
גדרהמשעול הרש''ש 12933,000
גדרהמשעול הרש''ש 121,636,636
גדרהמשעול הרש''ש 12775,000
גדרהמשעול הרש''ש 121,500,000