משעול אהבה כפר סבא

מגמת מחירים במשעול אהבה כפר סבא

עסקאות קודמות בקרבת משעול אהבה כפר סבא

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות במשעול אהבה כפר סבא
כפר סבאמשעול אהבה 7840,000
כפר סבאמשעול אהבה 71,175,000
כפר סבאמשעול אהבה 7940,000
כפר סבאמשעול אהבה 261,116,250
כפר סבאמשעול אהבה 171,040,000
כפר סבאמשעול אהבה 261,162,154
כפר סבאמשעול אהבה 261,044,772
כפר סבאמשעול אהבה 26945,000
כפר סבאמשעול אהבה 261,091,944
כפר סבאמשעול אהבה 261,305,000
כפר סבאמשעול אהבה 22791,875
כפר סבאמשעול אהבה 271,037,500
כפר סבאמשעול אהבה 26799,162
כפר סבאמשעול אהבה 26971,074
כפר סבאמשעול אהבה 22882,998
כפר סבאמשעול אהבה 26966,426
כפר סבאמשעול אהבה 26971,642
כפר סבאמשעול אהבה 261,042,520
כפר סבאמשעול אהבה 26910,636
כפר סבאמשעול אהבה 221,550,000

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור משעול אהבה כפר סבא