משה ברזני קרית גת

מגמת מחירים במשה ברזני קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת משה ברזני קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות במשה ברזני קרית גת
קרית גתמשה ברזני 341,665,0002010