מסריק בת ים

מגמת מחירים במסריק בת ים

עסקאות קודמות בקרבת מסריק בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות במסריק בת ים
בת יםמסריק 12425,0001970
בת יםמסריק 7675,0001960
בת יםמסריק 5965,0001980
בת יםמסריק 7300,0002014
בת יםמסריק 7300,0002014
בת יםמסריק 101,445,1342013
בת יםמסריק 231,050,000
בת יםמסריק 62,011,8001960
בת יםמסריק 61,911,8001960
בת יםמסריק 171,280,0001980
בת יםמסריק 41,850,0002015
בת יםמסריק 42,080,0002015
בת יםמסריק 191,800,0002015
בת יםמסריק 191,190,0002015
בת יםמסריק 191,579,5002015
בת יםמסריק 191,384,5002015
בת יםמסריק 191,590,0002015
בת יםמסריק 121,390,0001965
בת יםמסריק 231,040,000