מגדלים מגדלים

מגמת מחירים במגדלים מגדלים

עסקאות קודמות בקרבת מגדלים מגדלים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות במגדלים מגדלים
מגדליםמגדלים 231380,0001991
מגדליםמגדלים 108746,0001998
מגדליםמגדלים54,8162000
מגדליםמגדלים 106850,0002000
מגדליםמגדלים 1850,0002000
מגדליםמגדלים 1650,0002000
מגדליםמגדלים 1850,0002000
מגדליםמגדלים 1650,0002000
מגדליםמגדלים 1850,0002000
מגדליםמגדלים 1850,0002000
מגדליםמגדלים 1850,0002015
מגדליםמגדלים 126650,0001999
מגדליםמגדלים 1720,0001990

    עוד רחובות פופולרים במגדלים