מבוא ישעיהו קרית גת

מגמת מחירים במבוא ישעיהו קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת מבוא ישעיהו קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות במבוא ישעיהו קרית גת
קרית גתמבוא ישעיהו 1157,143
קרית גתמבוא ישעיהו 119,643
קרית גתמבוא ישעיהו 10365,0001960
קרית גתמבוא ישעיהו 6535,0001957
קרית גתמבוא ישעיהו 6400,0001958
קרית גתמבוא ישעיהו 4400,000
קרית גתמבוא ישעיהו 5254,135
קרית גתמבוא ישעיהו 1615,0001960
קרית גתמבוא ישעיהו 5652,000
קרית גתמבוא ישעיהו 14581,306
קרית גתמבוא ישעיהו 14625,000
קרית גתמבוא ישעיהו 14620,3301980
קרית גתמבוא ישעיהו 4500,0001970
קרית גתמבוא ישעיהו 6500,0001970
קרית גתמבוא ישעיהו 5248,641
קרית גתמבוא ישעיהו 1550,0001970
קרית גתמבוא ישעיהו 10420,0001900

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור מבוא ישעיהו קרית גת