לא יודע(בבניה) קרית גת

מגמת מחירים בלא יודע(בבניה) קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת לא יודע(בבניה) קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בלא יודע(בבניה) קרית גת
קרית גתלא יודע(בבניה) 31,350,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 73577,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 21,360,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 10685,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 21,315,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 31,295,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 31,030,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 8510,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 21,160,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 11,480,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 31,350,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 21,470,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 252,100,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 252,100,0002017
קרית גתלא יודע(בבניה) 20410,3002016
קרית גתלא יודע(בבניה) 20410,3002016

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור לא יודע(בבניה) קרית גת