כהן יעקב באר שבע

מגמת מחירים בכהן יעקב באר שבע

עסקאות קודמות בקרבת כהן יעקב באר שבע

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בכהן יעקב באר שבע
באר שבעכהן יעקב 1831,290,0002013
באר שבעכהן יעקב 11990,0002002
באר שבעכהן יעקב 11950,0002005
באר שבעכהן יעקב 131,280,0002004
באר שבעכהן יעקב 13850,0002003
באר שבעכהן יעקב 2081,290,0002014
באר שבעכהן יעקב 151,500,0002013
באר שבעכהן יעקב 131,470,0002013
באר שבעכהן יעקב1,620,9002013
באר שבעכהן יעקב 11,380,0002015
באר שבעכהן יעקב 11,450,0002015
באר שבעכהן יעקב 511,565,0002013
באר שבעכהן יעקב 131,300,0002007
באר שבעכהן יעקב 151,335,0002005
באר שבעכהן יעקב 472,240,0002016
באר שבעכהן יעקב 1531,750,0002016
באר שבעכהן יעקב 71,510,0001900
באר שבעכהן יעקב 51,550,0002015
באר שבעכהן יעקב 91,340,0002000
באר שבעכהן יעקב 2081,340,0002014

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור כהן יעקב באר שבע