יהודית רמת גן

מגמת מחירים ביהודית רמת גן

עסקאות קודמות בקרבת יהודית רמת גן

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ביהודית רמת גן
רמת גןיהודית 52,366,0002017
רמת גןיהודית 52,630,0002017
רמת גןיהודית 6203,5002017
רמת גןיהודית 71,800,0002012
רמת גןיהודית 52,386,0002015
רמת גןיהודית2,220,0002015
רמת גןיהודית 52,800,0002015
רמת גןיהודית 52,785,0002017
רמת גןיהודית 6203,5002017
רמת גןיהודית 52,420,0002015
רמת גןיהודית 73,582,350
רמת גןיהודית 52,700,0002015
רמת גןיהודית 71,835,400
רמת גןיהודית 52,233,0002015
רמת גןיהודית 52,720,0002015
רמת גןיהודית 73,582,3502015

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור יהודית רמת גן