י.ל. ברוך הרצליה

מגמת מחירים בי.ל. ברוך הרצליה

עסקאות קודמות בקרבת י.ל. ברוך הרצליה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בי.ל. ברוך הרצליה
הרצליהי.ל. ברוך 201,877,720
הרצליהי.ל. ברוך 51776,340
הרצליהי.ל. ברוך 51714,468
הרצליהי.ל. ברוך 51714,471
הרצליהי.ל. ברוך 51727,957
הרצליהי.ל. ברוך 55767,635
הרצליהי.ל. ברוך 51651,765
הרצליהי.ל. ברוך 201,866,150
הרצליהי.ל. ברוך 201,382,494
הרצליהי.ל. ברוך 55902,602
הרצליהי.ל. ברוך 431,024,452
הרצליהי.ל. ברוך 51750,210
הרצליהי.ל. ברוך 43705,885
הרצליהי.ל. ברוך 43705,882
הרצליהי.ל. ברוך 43775,250
הרצליהי.ל. ברוך 172,278,974
הרצליהי.ל. ברוך 22,675,000

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור י.ל. ברוך הרצליה