יל"ג קרית אתא

מגמת מחירים ביל"ג קרית אתא

עסקאות קודמות בקרבת יל"ג קרית אתא

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ביל"ג קרית אתא
קרית אתאיל"ג 18285,3481967
קרית אתאיל"ג 24264,2401974
קרית אתאיל"ג 8524,2501950
קרית אתאיל"ג 24344,8921970
קרית אתאיל"ג 2351,871,7401998
קרית אתאיל"ג 21750,0002000
קרית אתאיל"ג 151,382,2221999
קרית אתאיל"ג 22226,0001981
קרית אתאיל"ג 18216,6171960
קרית אתאיל"ג 172,048,3402003
קרית אתאיל"ג 22282,4811980
קרית אתאיל"ג 33741,7102000
קרית אתאיל"ג 23240,0001970
קרית אתאיל"ג 16970,0001980
קרית אתאיל"ג 171,117,5001990
קרית אתאיל"ג 24275,0001950
קרית אתאיל"ג 19400,0001980

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור יל"ג קרית אתא