יחיא אלקשמה,הרב גדרה

מגמת מחירים ביחיא אלקשמה,הרב גדרה

עסקאות קודמות בקרבת יחיא אלקשמה,הרב גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ביחיא אלקשמה,הרב גדרה
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 821,935,0002013
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 991,850,0002014
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 11,945,0002014
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 991,950,0002014
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 801,942,0002014
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 991,850,0002014
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 991,920,0002014
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 991,980,0002014
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 992,000,0002014
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 991,850,0002013
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 11,850,0002013
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 991,850,0002014
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 991,831,8602013
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 1311,850,0002014
גדרהיחיא אלקשמה,הרב1,561,5612013
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 991,571,5732013
גדרהיחיא אלקשמה,הרב 992,275,0002013

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור יחיא אלקשמה,הרב גדרה