יוספטל בת ים

מגמת מחירים ביוספטל בת ים

עסקאות קודמות בקרבת יוספטל בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ביוספטל בת ים
בת יםיוספטל 1131,010,0001960
בת יםיוספטל 731,150,0001986
בת יםיוספטל 31980,9781960
בת יםיוספטל 31980,978
בת יםיוספטל 611,130,0001972
בת יםיוספטל 381,425,0001970
בת יםיוספטל 891,080,0001960
בת יםיוספטל 481,522,0001970
בת יםיוספטל 69955,0001970
בת יםיוספטל 1201,160,0001975
בת יםיוספטל 371,182,500
בת יםיוספטל 321,182,5001960
בת יםיוספטל 641,550,0001970
בת יםיוספטל 611,185,0001973
בת יםיוספטל 911,210,0001970
בת יםיוספטל 622,350,0002008
בת יםיוספטל 622,350,0002008
בת יםיוספטל 131,400,0001960
בת יםיוספטל 311,330,0001970
בת יםיוספטל 111,665,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור יוספטל בת ים