יוני נתניהו גבעת שמואל

מגמת מחירים ביוני נתניהו גבעת שמואל

עסקאות קודמות בקרבת יוני נתניהו גבעת שמואל

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ביוני נתניהו גבעת שמואל
גבעת שמואליוני נתניהו 71,300,000
גבעת שמואליוני נתניהו 71,530,000
גבעת שמואליוני נתניהו 221,370,0001998
גבעת שמואליוני נתניהו 381,425,0002005
גבעת שמואליוני נתניהו 121,600,0001999
גבעת שמואליוני נתניהו 361,331,3332000
גבעת שמואליוני נתניהו 221,305,0001999
גבעת שמואליוני נתניהו 221,525,0001999
גבעת שמואליוני נתניהו 101,680,0002002
גבעת שמואליוני נתניהו 161,655,0002004
גבעת שמואליוני נתניהו 101,650,0001998
גבעת שמואליוני נתניהו 141,775,0002002
גבעת שמואליוני נתניהו 102,150,0002001
גבעת שמואליוני נתניהו 141,725,0002000
גבעת שמואליוני נתניהו2,000,0002006
גבעת שמואליוני נתניהו 102,090,0002000
גבעת שמואליוני נתניהו 102,200,0001998
גבעת שמואליוני נתניהו 241,700,0001998
גבעת שמואליוני נתניהו 221,810,0002000
גבעת שמואליוני נתניהו 1044,0002001

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור יוני נתניהו גבעת שמואל