יוהנתן שבר חצור הגלילית

מגמת מחירים ביוהנתן שבר חצור הגלילית

עסקאות קודמות בקרבת יוהנתן שבר חצור הגלילית

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ביוהנתן שבר חצור הגלילית
חצור הגליליתיוהנתן שבר15,934
חצור הגליליתיוהנתן שבר630,000
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,250,0002013
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,100,0002013
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,025,0002015
חצור הגליליתיוהנתן שבר375,000
חצור הגליליתיוהנתן שבר784,0002011
חצור הגליליתיוהנתן שבר784,0002011
חצור הגליליתיוהנתן שבר784,0002011
חצור הגליליתיוהנתן שבר840,8902016
חצור הגליליתיוהנתן שבר840,8902016
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,195,0002017
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,135,8502017
חצור הגליליתיוהנתן שבר935,4412017
חצור הגליליתיוהנתן שבר880,1192017
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,160,0002016
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,075,8502016
חצור הגליליתיוהנתן שבר935,4412016
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,165,8502016
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,040,0002016

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור יוהנתן שבר חצור הגלילית

    מודעות דירות להשכרה אחרונות ביוהנתן שבר חצור הגלילית