יהודה קרית גת

מגמת מחירים ביהודה קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת יהודה קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ביהודה קרית גת
קרית גתיהודה 42635,6351980
קרית גתיהודה 42635,636
קרית גתיהודה 43370,000
קרית גתיהודה 43290,000
קרית גתיהודה 43210,843
קרית גתיהודה 5543,2601970
קרית גתיהודה 42910,0001980
קרית גתיהודה 22760,0001900
קרית גתיהודה 41,250,0002012
קרית גתיהודה 51,055,0002010
קרית גתיהודה 51,150,0002011
קרית גתיהודה 51,090,0002010
קרית גתיהודה 51,180,0002011
קרית גתיהודה 34770,000
קרית גתיהודה 34770,0001980

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור יהודה קרית גת