ברית כהונה נתיבות

מגמת מחירים בברית כהונה נתיבות

עסקאות קודמות בקרבת ברית כהונה נתיבות

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בברית כהונה נתיבות
נתיבותברית כהונה111,9251996
נתיבותברית כהונה555,0001960
נתיבותברית כהונה30,4501974
נתיבותברית כהונה216,0002002
נתיבותברית כהונה830,0001980
נתיבותברית כהונה525,4801977
נתיבותברית כהונה156,4731992
נתיבותברית כהונה681,0001979
נתיבותברית כהונה255,0001900
נתיבותברית כהונה145,0561980
נתיבותברית כהונה29,8101970
נתיבותברית כהונה141,3361900
נתיבותברית כהונה206,6851994
נתיבותברית כהונה177,2031980
נתיבותברית כהונה126,0001900
נתיבותברית כהונה270,0001970
נתיבותברית כהונה161,9701968
נתיבותברית כהונה119,6591994
נתיבותברית כהונה140,0002000
נתיבותברית כהונה28,0301967

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור ברית כהונה נתיבות