אליעזר בן יהודה פתח תקווה

מגמת מחירים באליעזר בן יהודה פתח תקווה

עסקאות קודמות בקרבת אליעזר בן יהודה פתח תקווה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באליעזר בן יהודה פתח תקווה
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 44991,515
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 10816,000
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 47615,860
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 32983,400
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 32752,000
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 4560,560
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 10300,297
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 44
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 29560,000
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 321,008,855
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 32923,355
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 2588,000
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 47615,860
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 321,222,387
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 29819,302
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 41799,380
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 2854,379
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 10821,921
פתח תקווהאליעזר בן יהודה 32785,340

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אליעזר בן יהודה פתח תקווה