חיים הרצוג גדרה

מגמת מחירים בחיים הרצוג גדרה

עסקאות קודמות בקרבת חיים הרצוג גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בחיים הרצוג גדרה
גדרהחיים הרצוג 34536,788
גדרהחיים הרצוג 34211,679
גדרהחיים הרצוג 34305,000
גדרהחיים הרצוג 34305,085
גדרהחיים הרצוג 34630,000
גדרהחיים הרצוג 34531,000
גדרהחיים הרצוג 34315,000
גדרהחיים הרצוג 34530,000
גדרהחיים הרצוג 34370,000
גדרהחיים הרצוג 34525,000
גדרהחיים הרצוג 34585,000
גדרהחיים הרצוג 34680,000
גדרהחיים הרצוג 34560,000
גדרהחיים הרצוג 34660,000
גדרהחיים הרצוג 34510,000

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור חיים הרצוג גדרה