זבולון המר גדרה

מגמת מחירים בזבולון המר גדרה

עסקאות קודמות בקרבת זבולון המר גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בזבולון המר גדרה
גדרהזבולון המר 991,057,0002007
גדרהזבולון המר 501,080,000
גדרהזבולון המר 91,150,0002007
גדרהזבולון המר 11,180,0002007
גדרהזבולון המר 171,130,0002007
גדרהזבולון המר 281,045,0002007
גדרהזבולון המר 431,327,5002006
גדרהזבולון המר 171,335,0002008
גדרהזבולון המר 991,302,0002008
גדרהזבולון המר 11,500,0002008
גדרהזבולון המר 111,670,0002008
גדרהזבולון המר 221,750,0002009
גדרהזבולון המר 91,940,0002008
גדרהזבולון המר 262,000,0002008
גדרהזבולון המר 241,764,0002000
גדרהזבולון המר 141,780,0002008
גדרהזבולון המר 171,875,0002008
גדרהזבולון המר 111,880,0002007