ה' באייר תל אביב יפו

מגמת מחירים בה' באייר תל אביב יפו

עסקאות קודמות בקרבת ה' באייר תל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בה' באייר תל אביב יפו
תל אביב יפוה' באייר 263,203,198
תל אביב יפוה' באייר 263,203,204
תל אביב יפוה' באייר 322,810,000
תל אביב יפוה' באייר 462,570,000
תל אביב יפוה' באייר 742,350,000
תל אביב יפוה' באייר 463,250,000
תל אביב יפוה' באייר 602,770,000
תל אביב יפוה' באייר 602,770,000
תל אביב יפוה' באייר 205,200,000
תל אביב יפוה' באייר 702,450,000
תל אביב יפוה' באייר 522,500,000
תל אביב יפוה' באייר 264,600,000
תל אביב יפוה' באייר 645,109,090
תל אביב יפוה' באייר 422,950,000
תל אביב יפוה' באייר 263,725,0001960
תל אביב יפוה' באייר 523,433,432
תל אביב יפוה' באייר 523,433,4351990

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור ה' באייר תל אביב יפו